[ אפריל 22, 2018 by nesiasadeh 0 Comments ]

ניהול סיכונים עסקיים

לפעמים המזל מחייך אלינו ולעתים פחות, וזה מלחיץ במיוחד אם מדובר בהצלחתו של העסק. ניהול חכם של סיכומים עסקיים הוא כלי שיסייע לכל בעל עסק בתהליך קבלת ההחלטות ויעניק לו את השקט הנפשי.

כל בעל עסק, גדול או קטן, לא פעם מוצא את עצמו מותקף חרדות וחששות לגבי התפתחויות כאלה ואחרות אשר עלולות לפגוע בפעילות החברה במישור הפיננסי, השיווקי, המשפטי וכדומה. זהו מצב טבעי, וטוב שהוא מתקיים. תחושות אלו מהוות סוג של מנגנון הגנה, תגובה אינטואיטיבית שבזכותה מנהלים יודעים לצפות סכנות עסקיות ולהתכונן אליהן בעוד מועד.
יחד עם זאת, איננו רוצים להימצא במצב של חרדה וסטרס מתמיד. מעבר לאי הנעימות שבעניין, מצבים נפשיים מהסוג הזה עלולים להיות הרסניים לאורך זמן, להכביד על ניהול העסק, לפגוע בתהליכי קבלת ההחלטות וסדרי העדיפויות, לשחוק את המנהלים ובאופן זה לגרום נזקים כבדים לחברה. ניהול סיכונים מבוקר כחלק מובנה מתהליך הניהול השוטף של העסק מהווה דרך מצוינת אשר מצד אחד מאפשרת לצפות את האיומים האפשריים ומהצד השני מספקת למנהלי החברה שקט נפשי המסתמך על העובדה שהם לקחו בחשבון את התרחיש הגרוע מכל ויודעים מראש כיצד ניתן להתמודד איתו.

סיכון מחושב

כל פעילות עסקית בכל שלב של קיומה כרוכה בסיכון מסוים. רמת הסיכון מתבטאת בעיקר במישור הפיננסי ומשתנה בהתאם לסוג העסק, גובה המחזור העסקי, היקף המשכורות, מלאים, מבנה המערך הלוגיסטי, גובה המימון עליו נשענת החברה, מוסר התשלומים של הלקוחות, גמישות הספקים, הבנקים ועוד גורמים רבים.
הפרמטר החשוב ביותר אליו יש להתייחס בתהליך של הערכת הסיכונים הוא אורך הנשימה הכלכלי של העסק במקרה של תרחיש לא רצוי. כמה זמן יצליח העסק לשרוד תזרימית במקרה כזה והאם הזמן הזה מספיק כדי לתקן את המצב ולהיחלץ ממנו?

הגדרת הקו האדום

האם להשקיע במוצר חדש, להגדיל את מערך המכירות, להיכנס לעסקת מיזוג או לרכוש חלק מפעילות המתחרים? החלטות רבות אשר נראות לנו בעלות פוטנציאל ענק של הגדלת הרווחים של החברה, טומנות גם מלכודת של הוצאות רבות וסיכונים פיננסיים אדירים. כיצד יודעים אילו סיכונים אפשר לקחת ולאילו מצבים אסור להגיע בשום פנים ואופן? התשובה לרוב תשתנה מעסק לעסק ותהיה סובייקטיבית עבור כל בעל עסק.
רמת הסיכון שהחברה מוכנה לקחת מושפעת ישירות מהקווים האדומים שמוגדרים לרוב על ידי מנהלי הכספים ומבטאים את הגבול שאליו ניתן למתוח את הוצאות החברה. גבול זה מסמל את הרמה שאליה בעלי החברה מוכנים להביא את הגירעונות, יכולת גיוס הון ועלויות המימון.

נערכים לסיכונים בעוד מועד

המישור הפיננסי הוא הביטוי האחרון לתרחישים לא רצויים, ואילו הסיכונים יכולים להגיע מכיוונים שונים ולהיות מיוחסים להיבטי פעילות מגוונים של העסק. כדי להיות מוכנים להם הערכה ופעילות ניהול סיכונים צריכות להתקיים במספר תחומים.
כך למשל מחלקת השיווק של החברה צריכה לבדוק ולדווח על העלויות הצפויות של הקמת מערך מכירות חדש, המחלקה הלוגיסטית תעריך את הנזקים אשר עלולים להיגרם על ידי הארכת לוחות זמני ההספקה, הקמת מערכי ניהול סיכוני סייבר תשמור על החברה מפני הסיכונים הקשורים באבטחת מידע ומחלקת רכש תתייחס להשלכות האפשרויות של המעבר לספק מרכזי חדש.
אם כל החלטת ההנהלה תתבצע לאחר שבחנתם את האפשרות של התרחיש הגרוע והכנת תכנית מגירה שתגבה אותכם במקרה זה, בסופו של דבר תוכלו להעז יותר ולישון בלילה בראש שקט ורגוע.